Referencje

Spełniamy wymagania i zyskujemy
zaufanie coraz większej ilości zadowolonych klientów

Klienci o nas

 • “Zamówiony zakres robót został wykonany z należytą starannością, solidnie, terminowo oraz zgodnie z założeniami projektowymi. Firma dysponuje wartościowym zespołem pracowników produkcyjnych, a także fachową kadrą kierowniczą. Firmę można polecić jako solidnego i rzetelnego wykonawcę.”

  Z-ca Burmistrza, mgr inż. Stanisław Żak
  Urząd Miasta i Gminy Skawina

  Stwierdzamy, że roboty zostały wykonane zgodnie z wymogami technologicznymi, należytą starannością oraz dotrzymaniem terminów umownych.

  Kierownik Kontraktu, mgr inż. Janusz Śliwoński
  Hydrotrest Skańska S.A.

  Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru

  Wójt, Małgorzata Mardyla
  Urząd Gminy Mogilany

 • Prace zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  Dyrektor, Jerzy Marcinko
  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Kraków

  Roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

  Z up. Dyrektora, Michał Gołębiowski
  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Kraków

  Firma w/w prace wykonała terminowo, ze szczególną starannością, dokładnością, bez usterek i niedoróbek.
  Współpracę z Firmą Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o. oceniamy pozytywnie i stwierdzamy, ze jest godnym polecenia wykonawcą robót bitumicznych.

  Właściciel, Aleksandra Budzyk
  Albud Przedsiębiorstwo Budowalne

 • Powyższe prace wykonano kompleksowo z należytą starannością oraz zachowaniem terminów realizacji.

  Prezes Zarządu, Grzegorz Rak
  INKOP Sp. z o.o.

  Powyższe prace zostały wykonane przez firmę Rejon Utrzymania i Budowy Dróg z należytą starannością, bez zastrzeżeń pod względem jakościowym oraz terminowym, zgodnie z dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej. Polecamy firmę Rejon Utrzymania i Budowy Dróg jako rzetelnego wykonawcę.

  Dyrektor, Beata Karkowska
  Energopol Sp. z o.o.

  Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp z o.o. wykonał roboty zgodnie ze sztuką budowlaną, spełniając wszelkie warunki umowy

  Dowódca, ppłk Roman Utracki
  Jednostka Wojskowa nr 3811 Kraków