Kontakt

Odpowiadamy na
wymagające oczekiwania

SARIVO INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.

ul. Christo Botewa 14
30-798 Kraków

NIP: 677 10 21 434
KRS: 0000106572
REGON: 350867535

Tel. (+48) 12 637-03-69
Fax (+48) 12 637-05-29
infrastruktura@sarivo.com

Kontakt do Działu Ofert:

infrastruktura@sarivo.com

Kontakt do Działu Zakupów:

infrastruktura@sarivo.com

Wytwórnia mas bitumicznych

ul. Winnicka 60
30-394 Kraków
tel./faks (+48) 605-603-137

Kontakt w sprawie sprzedaży mas bitumicznych:

infrastruktura@sarivo.com