Profil działalności

Doświadczenie i nowoczesność

Nasze usługi

 • Budowa dróg, placów i parkingów

  Realizacja w trybie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

  • roboty pomiarowe
  • roboty ziemne
  • odwodnienie
  • układanie podbudowy
  • układanie wszystkich rodzajów nawierzchni
  • budowa i remont kanalizacji opadowej, studzienek kanalizacyjnych
 • Remont wszystkich rodzajów nawierzchni

  • nawierzchnie z kruszywa    
  • nawierzchnie bitumiczne (asfaltowe)
  • nawierzchnie z kostki   
  • wzmocnienie istniejącej  nawierzchni z wykorzystaniem  geosyntetyków, geosiatek   
  • wymiana nawierzchni     
  • poszerzenia konstrukcji dróg,  parkingów, placów
 • Produkcja i sprzedaż mas asfaltowych

  • asfalt lany   
  • betony asfaltowe do warstw podbudowy, wiążących, wyrównawczych, ścieralnych z zastosowaniem asfaltów drogowych i modyfikowanych  
  • inne rodzaje mas wg zapotrzebowania
 • Doradztwo i usługi sprzętowe

  • przygotowanie propozycji rozwiązań technicznych     
  • przygotowanie oferty cenowej  
  • sprzęt do układania nawierzchni asfaltowych m.in.: rozścielacz, walce drogowe   
  • sprzęt do wykonania podbudów i robót ziemnych: koparki, koparko-ładowarki   
  • frezarka do nawierzchni bitumicznych